Διερευνητική Μάθηση: 5 μοναδικά οφέλη για τους μαθητές!

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί, απλά, βασική προϋπόθεση για ακαδημαϊκή επιτυχία, αλλά είναι και εξαιρετικά κρίσιμη για ολόκληρη την πορεία της ζωής ενός παιδιού! Μία από τις πιο σημαντικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή είναι η διερευνητική μάθηση. Τι είναι η διερευνητική μάθηση; Η διερευνητική μάθηση ή αλλιώς…

Κοινωνικό-συναισθηματική μάθηση: η συμβολή της στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών

Μαζί με την προσωπική, η κοινωνική και η συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου αποτελούν τους τρεις σημαντικότερους πυλώνες για μια ευτυχισμένη και επιτυχημένη πορεία ζωής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κοινωνικό-συναισθηματική μάθηση πρέπει να αποτελεί τη βάση για κάθε είδους εκπαίδευση. Πολλά κράτη και εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ήδη αναγνωρίσει την αναγκαιότητα της ανάπτυξης κοινωνικό-συναισθηματικών…

Verita International School Athens: Ένα σχολείο πέρα για πέρα διαφορετικό, στα Νότια Προάστια!

H παγκόσμια πανδημία που αντιμετωπίζουμε έχει κάνει ακόμα πιο σαφές το γεγονός ότι τα παιδιά μας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένα για οτιδήποτε τους επιφυλάσσει το μέλλον. Στις ημέρες μας, η εκπαίδευση δε θα πρέπει να εστιάζει απλώς στην παροχή θεωρητικής γνώσης, αλλά και στην ανάπτυξη της κοινωνικό-συναισθηματικής σοφίας. Με αυτά τα εφόδια και με…